Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea are ca și obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice.

Informaţii

    Anunţ concurs

    ANUNT CONCURS 25 MARTIE 2019 Tabel nominal cu rezultate selecţie candidaţi înscrişi Rezultate concurs din 25.03.2019 – proba scrisa Rezultate finale la concursul din 25-27.03.2019 Documente File Description File size Downloads ANUNT CONCURS 25 MARTIE 2019 636 KB 120 Tabel nominal cu rezultate selectie condidati inscrisi 480 KB 62 Lista rezultatelor obtinute la proba scrisaRead more about Anunţ concurs[…]

    Citeşte Anunţ concurs
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INS are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti. INS, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.