Activitatea întreprinderii

Intreprinderi active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de salariaţi

Unitati locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de salariati

Intreprinzatori privati, pe tipuri de intreprinzatori

Personalul din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de persoane ocupate

Cifra de afaceri din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de persoane ocupate

Investitii brute in bunuri corporale din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de persoane ocupate

Investitii nete din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de persoane ocupate