Agricultură

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta

Parcul de tractoare si masini agricole principale din agricultura (la sfarsitul anului)

Suprafata cultivata cu principalele culturi

Productia agricola vegetala la principalele culturi

Productia medie la hectar, la principalele culturi

Suprafata viilor pe rod

Productia totala de struguri

Productia medie de struguri la hectar

Numarul pomilor fructiferi

Productia de fructe pe specii de pomi