Populaţia

POPULATIA DUPA DOMICILIU

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, medii de rezidenta

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe sexe si localitati

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de varsta, sexe, medii de rezidenta

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe sexe si localitati

MISCAREA NATURALA A POPULATIEI

NATALITATE

Nascuti vii pe sexe, medii de rezidenta

Nascuti vii pe grupe de varsta ale tatalui si grupe de varsta ale mamei

Nascuti vii pe judete si localitati

Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe, medii de rezidenta

Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Rata de natalitate pe medii de rezidenta

Rata de natalitate pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta

Rata de fertilitate pe medii de rezidenta, grupe de varsta ale mamei

Rata de fertilitate pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, grupe de varsta ale mamei

MORTALITATE

Nascuti morti pe judete si localitati

Nascuti morti pe medii de rezidenta

Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta

Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Rata mortinatalitatii pe medii de rezidenta

Rata mortinatalitatii pentru nascutii morti cu resedita obisnuita in Romania pe medii de rezidenta

Decedati pe medii de rezidenta

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe cauze de deces si judete

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe si judete

Rata mortalitatii pe medii de rezidenta

Rata mortalitatii pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta

Decedati sub 1 an, pe medii de rezidenta

Decedati sub 1 an pe judete si localitati

Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania, pe medii de rezidenta

Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Rata mortalitatii infantile pe medii de rezidenta

Rata mortalitatii infantile pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania, pe medii de rezidenta

NUPTIALITATE

Casatorii pe medii de rezidenta

Casatorii pe judete si localitati

Varsta medie a sotilor la casatorie pe medii de rezidenta, sexe

Varsta medie la prima casatorie pe medii de rezidenta, sexe

DIVORTIALITATE

Divorturi pe medii de rezidenta

Divorturi pe judete si localitati

Divorturi dupa numarul copiilor minori ramasi dupa desfacerea casatoriei

Rata de divortialitate pe medii de rezidenta

SPORUL NATURAL

Sporul natural al populatiei pe medii de rezidenta

Sporul natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta

Rata sporului natural al populatiei pe medii de rezidenta

Rata sporului natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta

Durata medie a vietii pe medii de rezidenta, sexe

MISCAREA MIGRATORIE A POPULATIEI

Stabiliri de domiciliu pe medii de rezidenta

Plecari cu domiciliul pe medii de rezidenta

Soldul schimbarilor de domiciliu pe medii de rezidenta